Kunstgras leggen

Kunstgras kan in principe in elke vorm en op elke locatie worden aangelegd. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt, waarbij de beplanting eenvoudig te combineren is met het kunstgrasveld. In principe kan kunstgras op elke bodem gelegd worden. Ook op beton en over bestaande bestrating heen bijvoorbeeld als het kunstgras wordt gebruikt als bodembedekking binnen of op het balkon. Vooraf moet de ondergrond genivelleerd worden, om beschadigingen aan het kunstgrastapijt te voorkomen.

Praktisch alle ondergronden kunnen gebruikt worden voor kunstgras. Van beton en bestaande bestrating tot klei- of leemgrond, elke ondergrond is geschikt te maken. Wanneer de ondergrond echter minder waterdoorlatend is kan de aanleg van een drainage systeem aan te raden zijn. Wanneer de grond nog niet bewerkt is zal het kunstgras op een vergelijkbare ondergrond als straatwerk worden aangelegd.